WAŻNE INFORMACJE dla uczestników Euro Trigames 2021

WAŻNE INFORMACJE dla uczestników Euro Trigames 2021

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę, dostarczenie wymaganych informacji, zgłoszeń i zdjęć. Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie dostarczyły zdjęć mogą nie otrzymać akredytacji dopuszczającej do udziału w zawodach. Przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami poniżej. 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik igrzysk SUDS Open Euro Trigames 2021 zobowiązany jest do posiadania własnego ubezpieczenia, zgodnie z informacją organizatora zawartą w dokumencie Entry by name SUDS Open Euro Trigames 2021 publikowanym na stronie organizatora: https://www.su-ds.org/events/ 

OBOWIĄZKOWE TESTY COVID
Każdy uczestnik delegacji (zawodnik/opiekun/trener) zobowiązany jest dostarczyć negatywny test COVID-19 PCR (Molecular) lub Antigen wykonany w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Włoch.

Test musi być w języku włoskim lub angielskim.

ODPRAWY TECHNICZNE

Odprawy techniczne dla wszystkich dyscyplin zaplanowane są na dzień 5.10.2021 na obiektach, w których odbywać się będzie rywalizacja. Z ramienia każdej dyscypliny. uczestniczyć w nich będzie 1 delegat wskazany przez koordynatora polskiej delegacji -Paulinę Gadomską-Dzięcioł.

OBOWIĄZUJĄCE STROJE

Zgodnie ze swoimi celami statutowymi Fundacja SONI zajmuje się promocją sportu osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez budowanie profesjonalnego wizerunku sportowców z niepełnosprawnością intelektualną i reprezentacji kraju na zawodach międzynarodowych. Dla uczestników igrzysk Euro Trigames 2021 ustalone zostały jednolite stroje reprezentacyjne, które obowiązywać będą podczas:

- ceremonii otwarcia + sesji fotograficznej

- dni startowych,

- "social day" (8.10.2021)

W dni startowe obowiązują też stroje właściwe dla danej dyscypliny. Wymagane stroje dla pływania, lekkiej atletyki i tenisa stołowego, określone zostały tu.

W przypadku niedostosowania się do powyższych wymogów, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia do zawodów.

OBUWIE

Na potrzeby zapewnienia jednolitego wyglądu Reprezentacji Polski na igrzyskach Euro Trigames 2021, prosimy o wyposażenie zawodników w obuwie sportowe w kolorze białym i białe skarpety, które będą obowiązywać do stroju reprezentacyjnego.

 SYMBOLE NARODOWE PODCZAS CEREMONII MEDALOWYCH

Zgodnie z wymogami organizatora, każda reprezentacja w danej dyscyplinie udostępni organizatorom 3 flagi (w przypadku tenisa stołowego - wystarczy jedna) o wymiarach: 80 x 120 cm do wykorzystania podczas ceremonii medalowych. Koordynatorów poszczególnych dyscyplin prosimy o zabranie ze sobą flag.


Drukuj   E-mail