Podziękowanie za wsparcie w pozyskaniu środków na udział w Trisome Games 2020

Podziękowanie za wsparcie w pozyskaniu środków na udział w Trisome Games 2020

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować, że dzięki zbiórkom przeprowadzonym na portalach internetowych oraz wpłatom kibiców, przyjaciół, rodziców, darczyńców, sponsorów i szkół, a także akcjom typu "Prezydencka Bombka RMF FM", zgromadzone zostały już prawie wszystkie środki potrzebne na wyjazd zawodników oraz ich trenerów i opiekunów na Trisome Games 2020.

Zgodnie z ustalonym przez organizatora (Turecką Federacją Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) harmonogramem, Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w najbliższym czasie, dokona wpłaty drugiej i ostatniej raty opłat wpisowych za uczestnictwo w Igrzyskach. 

Ponadto, odnosząc się do oświadczenia Ministerstwa Sportu uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2020 r., a więc w wymaganym terminie, Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie złożyła w Ministerstwie Sportu i Turystyki w dodatkowym naborze konkursu MSiT pt. "Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych w 2020r." poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu pt. Kampania promocyjna "Mistrzowie na Igrzyska 2020" w ramach zadania "promocja sportu osób niepełnosprawnych". Poprawki zostały naniesione w konsultacjach telefonicznych z przedstawicielem ministerstwa, panem Maciejem Rosińskim, co pozwoliło wyeliminować zaistniałe w poprzedniej wersji wniosku błędy formalne, takie jak wykazanie niewłaściwej liczby uczestników czy nazwy projektu.

Podkreślamy, że złożony wniosek dotyczy dofinansowania kampanii promocyjnej w mediach, nie zaś UDZIAŁU zawodników, trenerów i opiekunów w Igrzyskach Trisome Games 2020. Ministerialny  "Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych w 2020r." nie przewiduje bowiem zadania, polegającego na organizacji udziału zawodników i trenerów w zawodach typu Trisome Games 2020. 

Ponadto informujemy, że w celu wypracowania systemowego wsparcia dla zawodników z zespołem Downa, Fundacja SONI od kilku miesięcy prowadzi z Ministerstwem Sportu korespondencję, w której wnioskujemy o: 

1/ wskazanie źródła (zadania, funduszu, porgramu), z którego może być dofinansowany udział polskich zawodników z zespołem Downa w mistrzostwach świata i Europy Sports Union for Athletes with Down Syndrome oraz w mistrzostwach świata i Europy Federacji VIRTUS, 

2/ poszerzenie składu działającej przy Ministrze Sportu Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych o przedstawiciela Fundacji SONI, który reprezentowałby sprawy zawodników z zespołem Downa. Uważamy, że wobec rosnącej liczby sportowców z zespołem Downa, którzy uczestniczą w całorocznych szkoleniach oraz rywalizacji sportowej, niezbędne jest poszerzenie składu Rady o przedstawiciela zawodników z zespołem Downa uczestniczących w sporcie kwalifikowanym. Obecnie ta grupa zawodników nie ma swojego przedstawiciela, a jej interesy są marginalizowane, 

3/ wskazanie przyczyn, dla których ministerstwo nie przewiduje rozszerzenia reprezentacji środowiska zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w Radzie Sportu Osób Niepełnosprawnych (stanowisko MSiT wyrażone w pismach z dn.. 13.01.2020 i 17.05.2019r.), 

4/ wskazanie instytucji  uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa do powoływania kadry narodowej zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osób z zespołem Downa, oraz przygotowania jej do igrzysk paraolimpijskich oraz mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, w tym mistrzostw organizowanych pod egidą należącej do IPC Federacji VIRTUS (dawniej INAS), właściwej dla sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie zawodnicy z zespołem Downa uczestniczący w zawodach VIRTUS nie mają statusu członków kadry narodowej, w związku z czym ich udział w tych zawodach nie jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Drukuj   E-mail