Dbamy o formę w czasie pandemii

Dbamy o formę w czasie pandemii

Grudzień to ostatni miesiąc zajęć sportowych organizowanych przez naszą fundację przy wsparciu m.st. Warszawy na terenie OSIR Żoliborz.

W zajęciach uczestniczy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, dla której każda forma ruchu i interakcji społecznej jest bardzo ważna i potrzebna obecnie w okresie izolacji spowodowanej pandemią. Zajęcia prowadzi trener przygotowania motorycznego, instruktor gimnastyki sportowej Agata Pałka przy wsparciu wolontariuszy.

Zajęcia  realizowane są w sali przeznaczonej do ćwiczeń, wyposażonej w przybory do gimnastyki, materace i lustra oraz na pływalni. Ich celem jest będzie poprawa formy sportowej i zdrowia uczestników oraz zainteresowanie ich regularnym uprawianiem sportu. Program zajęć obejmuje treningi motoryczne, aerobowe, wprowadzenie do gimnastyki sportowej, a także gry i zabawy sportowe oraz aquaaerobik. Wszystkie wprowadzane ćwiczenia, gry i zabawy są dostosowane do możliwości uczestników.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa


Drukuj   E-mail